Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

O bazie danych

Strona bialystok2030.stat.gov.pl jest publicznie dostępną, aktualizowaną przynajmniej raz w roku bazą danych wspierającą proces monitorowania postępów realizacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Baza zawiera obszerny zestaw miar kluczowych dla monitorowania rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) miasta Białegostoku. Baza danych pełni funkcję repozytorium wskaźników rezultatu wszystkich celów operacyjnych określonych w Strategii. Interpretację zaprezentowanych w bazie informacji ułatwia obszerny zbiór metadanych. Ponadto, w zasobach bazy znaleźć można dodatkowe informacje, m.in. oczekiwane rezultaty poszczególnych celów Strategii.

Źródła danych

Baza zawiera miary pochodzące z zasobów statystyki publicznej oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dane udostępniane przez Urząd Miejski pozyskiwane są z jednostek organizacyjnych miasta będących realizatorami celów operacyjnych Strategii, jednocześnie odpowiedzialnych za monitorowanie postępu ich realizacji.

Uwaga

Dane w bazie mogą się różnić od opublikowanych w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku. Od 2020 r. bazą wyjściową bilansu stanu i struktury ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021. Stąd dane, jak i wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności od 2020 r. zostały przeliczone z uwzględnieniem bilansu ludności przygotowanego na podstawie wyników NSP 2021.