Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C1. Inteligentna gospodarka - smart economy

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba spraw załatwianych przez przedsiębiorców elektronicznie w skali roku UMB 5 186 5 388 8 912 8 114 6 740
Długość zainstalowanych światłowodów w mieście (w m) UMB 130 000 139 731 144 000 146 000 156 000

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: