Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C6. Inteligentne warunki życia - smart living

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba wypożyczeń BiKeRa w skali roku UMB 210 000 349 000 342 000 449 000 250 000
Liczba mieszkań komunalnych na 1000 mieszkańców UMB 14 13 13 13 12
Liczba nowych terenów zieleni urządzonej (typu: parki, zieleńce, parki kieszonkowe, bulwary) w skali roku UMB 1 0 2 1 1
Liczba nowych lokalizacji zieleni typu łąki kwietne UMB 46 60 62 65 55

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: