Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY K1. Kompetentni mieszkańcy

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym GUS 1 825 1 865 1 920 1 976 2 011 2 101 2 211 2 333 2 456 2 600
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (w %) GUS 92,6 92,5 92,0 90,9 91,6 92,8 94,2 92,2 97,5
Liczba korespondencji wpływającej za pośrednictwem ePUAP w skali roku UMB 37 643 38 220 33 022 42 743 60 000
Liczba korespondencji wysyłanej za pośrednictwem ePUAP w skali roku UMB 11 892 13 963 10 384 11 611 20 000
Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) GUS 10,5 8,9 7,0 6,2 5,4 6,9 6,1 5,2 5,1 5,1
Pracujący na 1000 ludności GUS 279 286 291 296 302 300 306 403 330
Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały na 1000 ludności BOF GUS 1,69 2,22 2,33 2,20 2,16 1,85 2,35 2,17 2,07 1,70
Udział uczniów szkół branżowych I i II stopnia w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadpodstawowych (w %) GUS 6,0 5,8 5,6 6,2

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: