Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY G3. Promocja / wizerunek „biznesowy”

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba opracowanych dokumentów strategicznych w obszarze promocji gospodarczej UMB 0 0 0 0 1
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON GUS 3 097 2 963 2 984 3 471 3 396 3 022 3 174 3 809 3 680 3 320

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: