Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY S3. Miasto świadome

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba inicjatyw edukacyjnych/ warsztatów/seminariów prowadzonych przez UM w Białymstoku w skali roku UMB 12 9 11 11 12
Liczba działań´ /inwestycji pokazowych związanych z adaptacją do zmian klimatu UMB 0 1 0 3 2
Średnioroczna liczba nasadzeń drzew w parkach/skwerach UMB 35 36 87 52 35
Średnioroczna liczba nasadzeń krzewów w parkach/skwerach UMB 3 000 5 725 15 276 13 434 4 000
Średnioroczna liczba nasadzeń bylin w parkach/skwerach UMB 5 000 7 982 8 656 9 196 6 000
Średnioroczna liczba nasadzeń drzew w pasach drogowych UMB 62 203 135 76 60
Średnioroczna liczba nasadzeń krzewów w pasach drogowych UMB 2 154 10 1 239 5 808 1 000
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zieleni/przyrody w skali roku UMB 2 2 1 1 4
Odsetek odpadów zbieranych selektywnie (w %) UMB 36,2 53,6 52,7 51,3 52,5

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: