Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C5. Inteligentne środowisko - smart environment

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba nowych instalacji OZE, na które miasto udzieliło dotacji UMB 2 3 76 39 1 000
Liczba instalacji OZE zamontowanych na obiektach zarządzanych przez miasto UMB 15 20 30 39 30
Liczba nowych instalacji fotowoltaicznych, na które miasto udzieliło dotacji UMB 0 55 73 39 900
Liczba instalacji do gospodarowania osadami UMB 1 1 1 1 1
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białystok UMB 2 2 2 2 3
Ilość energii elektrycznej odzyskanej z odpadów (MWh) w skali roku UMB 53 800 54 004 54 907 48 308 56 000
Ilość energii cieplnej odzyskanej z odpadów (GJ) w skali roku UMB 355 400 354 319 347 002 335 846 355 400

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: