Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY P3. Efektywna infrastruktura

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Długość sieci kanalizacji deszczowej (w km) UMB 543 546 560 568 600
Liczba zbiorników retencyjnych, w tym zbiorników naturalnych w zasobach miasta Białystok UMB 34 42 49 53 42
Liczba nowych instalacji OZE, na które miasto udzieliło dotacji UMB 1 3 76 39 1 000
Liczba instalacji OZE zamontowanych na obiektach zarządzanych przez miasto UMB 15 20 30 39 30
Liczba nowych instalacji fotowoltaicznych, na które miasto udzieliło dotacji UMB 0 55 73 39 900
Liczba instalacji do gospodarowania osadami UMB 1 1 1 1 1
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białystok UMB 2 2 2 2 3
Ilość energii elektrycznej odzyskanej z odpadów (MWh) w skali roku UMB 53 800 54 004 54 907 48 308 56 000
Ilość energii cieplnej odzyskanej z odpadów (GJ) w skali roku UMB 355 400 354 319 347 002 335 846 355 400
Średnie dobowe zużycie wody (w m3) WB 35 171 35 865 35 700 36 104 36 000

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: