Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY G1. Inwestycje / innowacyjność

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON GUS 34 407 34 844 35 409 35 926 36 072 37 453 38 819 40 421 41 980 41 200
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie Podstrefy Białystok SSSE SSSE 1 442 1 451 1 483 1 462 2 500
Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych na terenie Podstrefy Białystok SSSE (w mln zł) SSSE 687,43 751,28 840,96 891,55 1 200,00
Liczba inwestorów obsłużonych przez BOI UM w skali roku UMB 65 54 55 47 75

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: