Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C3. Inteligentne społeczeństwo - smart people

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji UMB 3 3 3 3 3
Liczba osób obsłużonych w Urzędzie w systemie kolejkowym QMATIC w skali roku UMB 144 889 233 045 326 125 335 770 370 000
Liczba korespondencji wpływającej za pośrednictwem ePUAP w skali roku UMB 37 643 38 220 33 022 42 743 60 000
Liczba korespondencji wysyłanej za pośrednictwem ePUAP w skali roku UMB 11 892 13 963 10 384 11 611 20 000

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: