Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY K3. Aktywni i bezpieczni mieszkańcy

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba obiektów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem w mieście UMB 29 29 29 29 30
Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności UMB 198,21 196,62 192,67 251,78 180,00
Liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach na 100 tys. ludności UMB 0,67 0,67 1,69 2,38 0,30
Liczba kamer monitoringu wizyjnego UMB 489 497 478 492 559
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności GUS 543 485 419 363 341 324 313 272 305
Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach ogółem (w %) GUS 14,7 15,3 14,9 18,6 20,9 21,5 26,5 27,0 22,0
Odsetek dzieci w wieku 3–6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) GUS 98,2 106,0 109,2 108,8 108,6 111,6 116,1 109,2
Bezrobotni zarejestrowani powyżej 50. roku życia GUS 3 996 3 575 2 693 2 385 2 094 2 463 2 350 2 040 1 963 2 330
Liczba obcokrajowców objętych wsparciem w skali roku UMB 128 124 91 415 130
Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w skali roku UMB 2 575 2 401 2 345 2 407 2 600
Liczba wydanych kart aktywnego seniora UMB 1 090 1 002 1 655 2 173 1 140

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: