Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C2. Inteligentne zarządzanie - smart governance

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba nowoczesnych narzędzi, rozwiązań i technologii celem wdrożenia administracji 4.0 (np. open data, big data, sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe) UMB 0 0 0 0 1
Liczba kamer monitoringu wizyjnego UMB 489 497 478 492 559
Potencjał inwestycyjny miasta (w %) UMB 16 6 7 10 13

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: