Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY G2. Branże wiodące

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia BPN-T w zakresie najmu powierzchni lub adresu BPN-T 50 134 216 271 150
Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia BPN-T (poza usługami najmu powierzchni/adresu) BPN-T 20 84 67 64 100

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: