Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY P1. Racjonalne zagospodarowanie

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Udział powierzchni miasta objętej planami miejscowymi (w %) UMB 54,9 55,4 55,6 58,1 65,0
Liczba nowych miejsc sportowo-rekreacyjnych UMB 0 9 23 15 20
Liczba nowych terenów zieleni urządzonej (typu parki, zieleńce, parki kieszonkowe, bulwary) w skali roku UMB 1 0 2 1 1
Liczba pomników i rezerwatów przyrody UMB 19 19 18 18 19

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: