Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY P2. Powszechna dostępność

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg (w km) w skali roku UMB 16,39 6,03 6,38 5,02 10,00
Długość linii komunikacji miejskiej (w km) UMB 623 659 638 684 620
Długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości (buspasy; w km) UMB 18,25 21,17 21,74 23,97 23,50
Długość dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych UMB 158,92 162,82 164,40 168,76 180,00
Liczba stacji BiKeR UMB 58 58 54 55 62
Liczba wypadków i kolizji na terenie miasta w skali roku UMB 4 344 5 020 4 294 4 159 4 000
Liczba dostosowanych obiektów i przestrzeni publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami UMB 53 57 71 82 60

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: