Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY G4. Przedsiębiorczość / otoczenie

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym GUS 1 825 1 865 1 920 1 976 2 011 2 101 2 211 2 333 2 456 2 600
Wysokość dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości (w tys. zł) w skali roku UMB 168 586 179 587 186 519 213 604 225 726
Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług BPN-T w skali roku BPN-T 60 218 283 335 80

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Objaśnienia wskaźników:

Skróty: