Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY C4. Inteligentny transport - smart mobility

Oczekiwany rezultat:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba autobusów elektrycznych, napędzanych wodorem lub gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów UMB 0 0 0 20 80
Udział sprzedanych biletów elektronicznych w ogólnej sprzedaży biletów (w %) UMB 64 80 85 82 70

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: