Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo strategii 2030 Logo Urzędu Miejskiego w Białymstoku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

Grafika pliku w formacie PDF

CEL OPERACYJNY K4. Otwarci mieszkańcy

Oczekiwane rezultaty:

Wskaźnik rezultatu źródło 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 wartość docelowa
Liczba działań kulturalnych miejskich instytucji kultury i NGO w skali roku UMB 1 180 1 324 3 171 5 757 1 200
Liczba odbiorców działań kulturalnych miejskich instytucji kultury i NGO w skali roku UMB 321 188 509 636 434 486 389 695 320 000
Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych przez instytucje i NGO w skali roku UMB 936 1 207 2 350 2 743 950
Liczba uczestników projektów edukacyjnych zrealizowanych przez instytucje i NGO w skali roku UMB 228 003 166 016 113 027 117 695 230 000
Liczba udzielonych twórcom stypendiów i przyznanych nagród w skali roku UMB 38 41 37 36 38
Wysokość środków z budżetu miasta na ochronę zabytków w skali roku (w tys. zł) UMB 6 256 12 772 13 392 12 500 6 560
Liczba projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego z inicjatywy mieszkańców w skali roku UMB 150 185 247 184 150
Liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe w skali roku UMB 765 642 555 621 1 200
Liczba imprez masowych na terenie Białegostoku w skali roku UMB 50 25 34 36 50
Liczba uczestników imprez masowych na terenie Białegostoku w skali roku UMB 323 033 120 226 201 781 238 442 320 000
Liczba zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w skali roku UMB 400 528 501 479 650
Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych) UMB 1 368 1 392 1 414 1 432 1 830
Liczba funkcjonujących szkolnych kół wolontariatu UMB 66 66 68 68 100
Liczba rad społecznych z udziałem mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych UMB 9 11 12 12 13
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych w skali roku UMB 56 52 44 40 75

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: